Vođenje projekata EE obnove - Speculum
0
GODINA
0
ENERGETSKIH PREGLEDA

Preko 40% ukupne potrošnje energije u Hrvatskoj otpada na kućanstva.

Cilj energetske obnove u zgradarstvu je smanjenje potrošnje energenata, prvenstveno onih koje koristimo za grijanje i hlađenje.
Prije same energetske obnove zgrade potrebno je napraviti dva koraka:

1. Energetski pregled, kao polazna točka u energetskoj dijagnostici svakog objekta
2. Projekt energetske obnove, kojim definiramo način na koji će se energetska obnova izvesti.

Energetska obnova u zgradarstvu ostvaruje između 30-80% ušteda u odnosu na stanje prije obnove.
Država je prepoznala potencijal gospodarskog rasta koji energetska obnova može ostvariti, stoga je na raspolaganje stavila cijeli niz poticajnih mjera.

NAŠ DJELOKRUG RADA

SPECULUM se profilirao kao jedna od vodećih tvrtki na području energetske obnove zgrada te nudi sljedeće usluge:

• Provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata
• Izradu studije isplativosti ulaganja u određene energetske mjere
• Izradu građevinske/ arhitektonske projektne dokumentacije za provedbu energetske obnove
• Savjetovanje i pomoć u zatvaranju financijske konstrukcije putem komercijalnih kreditnih linija
• Kompletnu uslugu pripreme dokumentacije za povlačenje svih bespovratnih sredstava dostupnih za energetsku obnovu
• Vođenje projekata energetske obnove (odabir izvođača, stručni nadzor nad energetskom obnovom, u skladu sa projektom obnove)
• Termovizijsko snimanje objekta

OVLAŠTENJA MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

SPECULUM posjeduje ovlaštenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za pružanje slijedećih usluga:

• Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom
• Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom
• Energetski pregled velikih poduzeća

7 GODINA I 250 ENERGETSKIH PREGLEDA

U periodu od 2010. do 2018. g. tvrtka SPECULUM je provela oko 250 energetskih pregleda u zgradarstvu, pri čemu smo se susretali sa objektima raznih tipova, iz gotovo svih povijesnih razdoblja izgradnje. SPECULUM upošljava visokoobrazovane djelatnike iz područja građevinske, arhitektonske, elektrotehničke i strojarske struke, od kojih su tri ovlaštena energetska certifikatora.

RADITE S NAJBOLJIMA I UŠTEDITE NAJVIŠE!
Jer mi smo tu za Vas.

KONTAKTIRAJTE NAS

PROVEDBA DETALJNIH ENERGETSKIH PREGLEDA ZA VELIKA PODUZEĆA

Energetski pregledi velikih poduzeća predstavljaju složeniju i opsežniju vrstu pregleda jer se pored građevinskog segmenta (koji je kod energetskog pregleda zgrada najizraženiji), znatno detaljnije obrađuju i elektro-energetski i strojarski segment, analizira se vozni i strojni park i dr. Time se postiže cjelokupna analiza svih parametara koji utječu na energetsku bilancu jednog poslovanja i stvaraju se preduvjeti za davanje preciznijih prijedloga koji mogu ostvariti energetske uštede.

Kod izuzetno kompleksnih proizvodnih postrojenja potrebno je odraditi pred-pregled (tzv. walk trough audit) koji ima za cilj definirati krizna energetska žarišta čime se u kasnijem energetskom pregledu jasnije definiraju prijedlozi mjera za njihovo otklanjanje.

Kada je riječ o energetskim pregledima za velika poduzeća, tvrtka SPECULUM Vam pruža slijedeće usluge:

Provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata
Izradu studije isplativosti ulaganja u određene energetske mjere
Izradu projektne dokumentacije za provedbu mjera energetske obnove
• Kompletnu uslugu pripreme dokumentacije za povlačenje svih bespovratnih sredstava dostupnih za energetsku obnovu
Vođenje projekata energetske obnove (odabir izvođača, stručni nadzor nad energetskom obnovom, u skladu sa projektom obnove)
Termovizijsko snimanje objekta
GPS mapiranje i upravljanje imovinom (eng. Asset menagement).

Ova usluga namijenjena je prvenstveno velikim poslovnim subjektima, sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 09/2014), ali i svim ostalim poslovnim subjektima koji na taj način upravljaju svojim troškovima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Energetski pregled javne rasvjete je prvi korak prema modernizaciji i smanjenju troškova za javnu rasvjetu.

JAVNA RASVJETA I ENERGETSKI PREGLEDI

Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta.

Cilj energetskog pregleda sustava javne rasvjete je analiza postojećeg energetskog i tehničkog stanja infrastrukture te prijedlozi primjene mjera koje jačaju energetsku učinkovitost.

SPECULUM NUDI USLUGE ZA OPTIMIZACIJU SUSTAVA JAVNE RASVJETE

Kada je riječ o energetskim pregledima javne rasvjete, tvrtka SPECULUM Vam pruža slijedeće usluge:

  • Provedbu energetskog pregleda sustava javne rasvjete
  • Izradu studije isplativosti ulaganja u određene energetske mjere
  • Projektiranje modernizacije sustava javne rasvjete
  • Kompletnu uslugu pripreme dokumentacije za povlačenje svih HR i EU bespovratnih sredstava dostupnih za energetsku obnovu javne rasvjete
  • GPS mapiranje i izradu katastra javne rasvjete, u cilju praćenja troškova održavanja
  • Upravljanje imovinom (eng. Asset menagement).

U dosadašnjem poslovanju SPECULUM je odradio preko 20 energetskih pregleda sustava javne rasvjete, izrade katastra rasvjete te projektiranja rasvjetnih rješenja.

Ova usluga namijenjena je prvenstveno jedinicama lokalne samouprave koje imaju dužnost upravljanja i održavanja svoje rasvjetne mreže, ali i poslovnim subjektima koji na taj način upravljaju svojim troškovima.

KONTAKTIRAJTE NAS

ESCO (skraćeno od Energy Service Company) predstavlja koncept energetske usluge koja obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje.

Cilj svakog ESCO projekta je smanjenje troška za energiju i održavanje ugradnjom nove, učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarenu uštedu. Rok otplate kreće se u pravilu od 3-15 godina, ovisno o tipu projekta i dogovoru između ugovornih strana. Po otplati investicije, korisnik uživa punu razliku uštede na energentima.

Tvrtka SPECULUM nudi cjelokupnu uslugu pripreme i provedbe ESCO projekta u domeni energetske obnove u industriji i javnoj rasvjeti. Imate poslovni prijedlog? Obratite nam se s povjerenjem.

Javno privatno partnerstvo (JPP)

JPP (javno privatno partnerstvo) je zajedničko sinergijsko djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom u pružanju javnih usluga. Javni sektor se javlja kao ponuditelj poslovno interesne suradnje u cilju zadovoljenja potrebe neke javne usluge, dok se privatni sektor javlja kao partner koji potražuje takvu suradnju, ukoliko može ostvariti poslovni interes (profit) i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno dobivene i definirane poslove.

Cilj javno privatnog partnerstva je ekonomičnija, djelotvornija i učinkovitija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga. JPP se javlja u različitim područjima javne uprave, u različitim oblicima, s različitim rokom trajanja i s različitim intenzitetom, a najčešće u slučajevima kada javna uprava nije u mogućnosti neposredno obavljati javne poslove u vlastitoj režiji iz dva razloga:

• zbog nedovoljne stručnosti djelatnika javne uprave, kada su u pitanju posebno stručni poslovi (npr. inženjering usluge, istraživački projekti i sl.);
• zbog velikih troškova izvedbe javnih poslova u vlastitoj režiji (npr. izgradnja energetske infrastrukture, sanacija objekata i sl.).

Tvrtka SPECULUM nudi cjelokupnu uslugu pripreme i provedbe projekata javno privatnog partnerstva u domeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Imate poslovni prijedlog? Obratite nam se s povjerenjem.

KONTAKTIRAJTE NAS