Ostale usluge - Speculum

Termovizijsko snimanje je postupak temperaturnog očitanja određenog područja. Posebnim kamerama, koje imaju termički senzor kojim se prikupljaju podaci određenog područja moguće je dobiti sliku na ekranu same kamere.

Termovizijske slike prikazuju najtoplija mjesta u crvenoj boji, a najhladnija rasponu od plave do ljubičaste, odnosno standardnim temperaturnim spektrom boja. Termovizijske kamera vidi ono što se golim okom ne može vidjeti, a predstavlja određeni rizik. Uz njenu pomoć problemi mogu biti otkriveni i uklonjeni mnogo prije nego što prouzrokuju veću štetu.

Prednosti termovizijskog snimanja:

  • Pregledi se provode pod normalnim radnim uvjetima, bez ometanja proizvodnih procesa (koristi se beskontaktno mjerenje)
  • Neispravna oprema otkriva se u ranom stadiju i stoga se kvarovi saniraju prije ozbiljnog ispada iz pogona
  • Rano otkrivanje kvarova omogućuje unapređivanje održavanja, raspored popravka i predviđanje vrste rezervnih dijelova
  • Moguće je obuhvatiti više mjernih točaka jednom kamerom i time smanjiti mogućnost pogreške
  • Smanjivanje troškova održavanja
  • Smanjivanje gubitka energije
  • Preventiva kod zaštite od požara i zaštite okoliša.

Tvrtka Speculum raspolaže vlastitom IC kamerom (FLIR T460 ) i zapošljava ovlaštenog termografista koji posjeduje međunarodni certifikat „Infrared thermographer“.

TERMOVIZIJA U INDUSTRIJI

Služi kao nadzor rada proizvodnih postrojenja i strojeva te se njome kontroliraju električne instalacije  i elektroenergetski sustavi napajanja.

Termovizijskim snimanjem se brzo i precizno mogu otkriti mjesta curenja vrelovoda i toplovoda te vam ovakav način može uštediti i vrijeme i novac.

TERMOVIZIJA U GRAĐEVINARSTVU    

 Termovizijsku kameru koristimo u građevinarstvu kako bi utvrdili stanje toplinske izolacije pronalaženjem eventualnih mehaničkih i izolacijskih oštećenja, propusta, prodora vlage i dr.

Ovim načinom je moguće kontrolirati i nadzirati kvalitetu zidarskih radova što omogućava veliku uštedu energije. Isto tako, prije adaptacije ili kupovine objekta moguće je procijeniti trenutno stanje istoga.

TERMOVIZIJA U ENERGETICI

Termovizijski pregledi u energetici omogućavaju pronalaženje problema kao što su preopterećenja, dotrajala oprema, slabi kontakti itd. U slučaju pregleda u pogonu, nije potrebno zaustaviti rad strojeva. Eventualni nedostatci se otkrivaju na licu mjesta te je moguće odmah reagirati i otkloniti kvarove čime se smanjuju nepotrebni troškovi.

KONTAKTIRAJTE NAS

GPS mapiranje ili GIS mapiranje je postupak prikupljanja podataka o objektima u prostoru, koji obavezno uključuje snimanje geografskog položaja objekta (x i y koordinata).

GIS (geografski informacijski sustav) je sustav za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. Na temelju spremljenih podataka o raznim objektima u prostoru, moguće je analizirati i ažurirati podatke te ih uspoređivati. Ovim sustavom moguće je vizualizirati objekt u prostoru na  odgovarajućim kartografskim podlogama.

Tvrtka Speculum primjenjuje GIS mapiranje u energetskim pregledima javne rasvjete, čime se stvaraju preduvjeti za izradu katastra javne rasvjete, osnovnog dokumenta za upravljanje imovinom svakog grada i/ili općine. U suradnji sa partnerima, tvrtka Speculum može ponuditi i cjelovito „ključ u ruke“ rješenje, koje obuhvaća implementaciju katastra javne rasvjete u neko od aplikacijskih rješenja namijenjenih upravljanju imovinom (Asset management).

KONTAKTIRAJTE NAS