PODACI DRUŠTVA

Speculum d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge – Bartolići 49, HR-10000 Zagreb

OIB: 92648549816
PDV identifikacijski broj: HR92648549816

Upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu
u Zagrebu pod MBS: 080536648

Temeljni kapital društva u iznosu
od 20.000 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave:
Jozo Bevanda
Robert Stojković

Žiro račun:
2330003-1152912506
(Societe generale – Splitska banka d.d.)

IBAN: HR97 2330 0031 1529 1250 6
SWIFT: SOGEHR22