Financijsko i poslovno savjetovanje - Speculum

SURADNJA S PREKO 200 POSLOVNIH SUBJEKATA

SPECULUM aktivno surađuje sa preko 200 poslovnih subjekata u raznim fazama projekata.  Na temelju dugogodišnjeg rada i iskustva, mi znamo da je za održiv način ostvarenja nekog projekta potrebno osigurati  tri osnovna parametra:

 1. znanje i tehnologiju
 2. radnu snagu i
 3. financijska sredstva.

Svaki poduzetnik zna, da ako želi opstati i trajati mora biti produktivan i efikasan te od njega se traži da osigura sva tri parametra bilo iz vlastitih bilo ili drugih izvora. MI Vam  možemo pomoći u tome!

150 MILIJUNA EURA POVUČENIH SREDSTAVA SU NAŠ JAMAC KVALITETE

U proteklih 20 godina prikupili smo veliko znanje i iskustvo u savjetovanju poduzetnika o načinima i strategijama jačanja njihove konkurentnosti. Samo ta činjenica daje naslutiti koliko aktivno radimo na tome da pomognemo svojim klijentima, a time i  gospodarskom rastu u Hrvatskoj.

Privlačenjem sredstava za svoje klijente neposredno smo stvorili mogućnost pokretanja investicija u Hrvatskoj i otvaranje gotovo 750 radnih mjesta.

FINANCIJSKO I POSLOVNO SAVJETOVANJE – POUZDAN PARTNER KOJI VAS NEĆE IZNEVJERITI

SPECULUM kroz poslovno savjetovanje nudi:

 • Komercijalizaciju novih proizvoda (start-up konzalting)
 • Razvoj i vođenje kapitalnih projekata
 • Istraživanje tržišta i analizu konkurentnosti (Benchmarking)
 • Izradu poslovnih planova, investicijskih planova i studija izvedivosti
 • Izradu Master planova, strateških i akcijskih planova
 • Izradu marketing planova i strategija
 • Izradu izvoznih planova i planova pristupa tržištu.

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U PROJEKTE TE IH  PRIPREMAMO ZA SU/FINANCIRANJE

Važno je imati ideju. Ono što mi radimo je da tu ideju pretvorimo u konkretan projekt i povučemo sredstva za njeno ostvarenje.

 • Bespovratna sredstva iz HR i EU izvora (fondovi, ministarstva, gradovi i općine…)
 • Priprema dokumentacije za ishođenje kredita (HBOR, komercijalne banke)
 • Priprema dokumentacije za ishođenje jamstava (HAMAG-BICRO)

USMJERENI SMO NA MIKRO, MALE I SREDNJE PODUZETNIKE

Ova usluga namijenjena je prvenstveno mikro, malim i srednje velikim poduzetnicima koji žele povećati konkurentnost i efikasnost svojeg poslovanja na domaćem i svjetskom tržištu. Dosadašnje iskustvo najvećim smo djelom generirali surađujući sa proizvodno/prerađivačkim tvrtkama te u zdravstvu i informatici.

Na projektima vezanim uz poljoprivredu, turizam i energetiku (obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost) intenzivno surađujemo s jedinicama lokalne samouprave tj. županijama, gradovima i općinama, za koje smo odradili i brojne razvojne i strateške studije i programe.

KONTAKTIRAJTE NAS

DRUGI O NAMA

Suradnja sa Speculumom je dala rezultate – dobili smo poticaje i unaprijedili poslovanje. Zajedno smo prošli sve faze; od savjetovanja do pripreme i natjecanja. Projekt trenutno uspješno privodimo kraju, a s našim kontaktima Jozom i Aleksandrom se već pripremamo i za nove. Speculum, radi rezultata i pristupa, hvalimo svima koje znamo, pa ću ih lako preporučiti i vama!

Marin Rinčić, direktor, POSLOVNI TURIZAM d.o.o.

Suradnja sa Speculumom je od prvog dana na vrlo visokom nivou. Komunikacija je vrlo jasna, a pazi se na to da se poštuju dogovoreni termini. Zahvaljujući suradnji, tj. njihovom profesionalnom pristupu, gdje se pazi na detalje o kojima mi ne bi opće razmišljali, uspjeli smo proći na nekoliko projekata i povući znatna nepovratna sredstva. Dosadašnja iskustva ulijevaju povjerenje, pa se pripremaju i daljnji projekti koje će voditi Speculum.

Antun Lovrec, direktor, OPREMA-STROJEVI d.d.

Kompanija Tehnix započela je suradnju sa poduzećem Speculum prije 3 godine. Osim shvaćanja naše vizije, brze komunikacije u rješavanju zadataka i davanja stručnih savjeta i prijedloga, iznad svega je poštivanje dogovorenog.
Odlična suradnja rezultirala je izvrsnim rezultatima kao i implementacijom naših projekata u praksi te povezivanjem s relevantnim institucijama, a sve u svrhu postizanja i jačanje konkurentnosti. Sa tvrtkom Speculum računamo u realizaciji svih budućih projekata te je toplo preporučamo svima kojima je neophodan stručan i profesionalan tim u ostvarenju vlastitih projekata.

Đuro Horvat, direktor, TEHNIX d.o.o.

Kroz dugogodišnju suradnju sa timom Speculuma, prijave i provođenje projekta bile su pravo zadovoljstvo. Profesionalni pristup kolega iz Speculuma olakšali su nam pristup različitim izvorima financiranja.

Tomislav Hercigonja, direktor, TOPOMATIKA d.o.o.

S tvrtkom Speculum d.o.o. počeo sam surađivati 2016. godine na prijavi projekta u okviru Poziva “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, Referentna oznaka: KK.01.2.1.01. Do tog trenutka sam sa svojim suradnicima i samostalno prijavio desetak projektnih prijedloga pri čemu mi je uvijek najveći problem bio definirati strukturu troškova te proniknuti u administrativne zahtjeve projektne prijave koji su vrlo često bili loše definirani i poprilično nerazumljivo napisani, što je u konačnici rezultiralo velikim ulogom vremena i energije za dijelove projektne prijave koji se nisu odnosili na stručni dio projekta. Prilikom prijave zajedničkog projekta s tvrtkom Speculum d.o.o. jedina briga koju sam imao odnosila se na stručni dio projekta i dostavu nužne dokumentacije (životopisa, ugovora, ponuda, stručne podloge, plana aktivnosti). Sve ostale korake u prijavi, počevši od tumačenja odredbi natječaja, izrade projektne dokumentacije i financijskog plana sukladno potrebama struke i znanstvenog rada na projektu, komunikaciju sa svim partnerima kao i upravljanje cijelim postupkom projektne prijave, od predaje, preko evaluacije i konačnog potpisivanja ugovora, preuzela je na sebe, profesionalno i učinkovito, tvrtka Speculum d.o.o. Ovo mi je omogućilo potpuno posvećivanje stručnom dijelu projekta, ali i preuzimanje drugih poslova koje ne bi bio u stanju obaviti u slučaju da sam samostalno pripremao ovu opsežnu projektnu dokumentaciju. Držim da je suradnja s tvrtkom Speculum d.o.o. najbolji način prijave na pozive za dostavu projektnih prijedloga. Znanstvenici i stručnjaci se u ovakvoj suradnji mogu u potpunosti posvetiti svom dijelu posla i s punim povjerenjem prepustiti sve administrativne poslove oko projektne prijave zaposlenicima tvrtke Speculum d.o.o.

Prof.dr.Bruno Zelić, dekan, FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE, ZAGREB
Usluge Speculum tim