Otvoren je Poziv Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma.

Poziv je podijeljen u 3 grupe te se Grupa 3 odnosi na Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma.

Svrha Poziva je jačanje otpornosti poduzeća kroz poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, rješavanje ključnih izazova hrvatskog turizma, jačanje multiplikacijskih učinaka turizma, zelena i digitalna tranzicija, smanjenje prekomjernog turizma, jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti.

Prihvatljivi prijavitelji su: pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma. Prihvatljivi partneri su: MSP-ovi ili organizacije za istraživanje i širenje znanja.

Ukupna alokacija iznosi 180.000.000 kn, a iznos dodijeljene potpore može biti između 2.000.000 – 21.000.000 kn.  Intenzitet potpore ovisi o veličini prijavitelja, vrsti i lokaciji ulaganja, te se kreće između 25 – 85%.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Aktivnosti istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti)
  • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
  • Potporne aktivnosti (savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta, izrada studijske i projektni tehničke dokumentacije)

 

Prihvatljivi su projekti između TRL 2 i 8.

Prihvatljivi troškovi su:

  • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
  • Troškovi osoblja
  • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
  • Troškovi istraživanja, i sl.

Prijave se zaprimaju do 03. veljače 2023.

Za provjeru prihvatljivosti te cjelokupnu pripremu projektne dokumentacije, stručni tim Speculuma stojim Vam na raspolaganju.

Obratite nam se s povjerenjem.