Otvoren je Poziv Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma.

Poziv je podijeljen u 3 grupe te se Grupa 1 odnosi na Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju.

Predmet Poziva: poticanje ulaganja poduzetnika u turizmu, u svim kategorijama ITR-a, u:

  1. a) ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti i/ili,
  2. b) dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj i/ili,
  3. c) turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova

gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala, srednja i velika poduzeća koji obuhvaćaju djelatnosti iz skupina klasifikacijskih NKD oznaka 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Ukupno je za ulaganja iz Grupe 1 na raspolaganju 1.020.000.000 kuna, a iznos potpore kreće se između 2.000.000 – 50.000.000 kuna.

Intenziteti potpore ovise o veličini poduzetnika, lokaciji i vrsti ulaganja, a iznose između 35% i 85%.

Prihvatljivi su troškovi ulaganja u:

  • Materijalnu i nematerijalnu imovinu
  • Promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
  • Mjere energetske učinkovitosti
  • Mjere kojima se poduzetnicima omogućuje premašivanje normi Unije za zaštitu okoliša
  • Usavršavanje

Projekti moraju obuhvaćati najmanje jednu aktivnost građenja ili ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti i najmanje dvije aktivnosti za zelenu tranziciju iz drugih kategorija. Također, projekti moraju sadržavati barem jednu aktivnost digitalizacije.

Sva ulaganja u ovom Pozivu moraju doprinijeti značajno minimalno jednom od okolišnih ciljeva: Ublažavanje klimatskih promjena, Prilagodba klimatskim promjenama, Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa, Kružno gospodarstvo, Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla, Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava.

Prijave se zaprimaju do 03. veljače 2023.

Obratite nam se s ciljem uspješne prijave, stručni tim Speculuma je tu za Vas.