Predmet Poziva: a. Razvoj te zelena i digitalna tranzicija javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim područjima, b. Ulaganja usmjerena na prilagodbu, odnosno zelenu i digitalnu tranziciju postojeće javne turističke infrastrukture u područjima s najvišim indeksom turističke razvijenosti.

Ukupno je na raspolaganju 930.000.000 kuna za sve tri grupe ulaganja, a iznose potpora te prihvatljive prijavitelje donosimo u nastavku:

GRUPA 1. Posjetiteljska infrastruktura
Iznos potpore: 8.000.000 – 50.000.000 kn
Prihvatljivi prijavitelji: JLP(R)S, JLS, Javne ustanove, Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

GRUPA 2. Infrastruktura aktivnog turizma
Iznos potpore: 7.000.000 – 50.000.000 kn
Prihvatljivi prijavitelji: JLP(R)S, JLS, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, Javne ustanove  registrirane za obavljanje sportske djelatnosti upravljanje i održavanje sportskom građevinom, Trgovačka društva u javnom vlasništvu

GRUPA 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma
Iznos potpore:
9.000.000 – 130.000.000 kn
Prihvatljivi prijavitelji: JLP(R)S, JLS, Zdravstvena ustanova: specijalna bolnica i lječilište koje je registrirano za zdravstveni turizam i/ili pružanje zdravstvenih usluga u turizmu i/ili usluga zdravstvenog turizma, Trgovačko društvo u javnom vlasništvu

 Prihvatljivi partneri u svim grupama Poziva: JLP(R)S, JLS, TZ, Javna ustanova, Trgovačko društvo u javnom vlasništvu, Znanstvena organizacija, Vjerska zajednica, Udruga, Privatni partner u ugovornom javno-privatnom partnerstvu.

Prihvatljive aktivnosti:

Obavezne aktivnosti:

Projekt mora sadržavati najmanje jednu obaveznu aktivnost:

 • građenje infrastrukture;
 • opremanje infrastrukture

 Druge kategorije aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima – sve Grupe u Pozivu:

 • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti;
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije;
 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada;
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača;
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike.

Horizontalne aktivnosti povezane s obveznim aktivnostima – sve Grupe u Pozivu:

 • ulaganja u održivu mobilnost;
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja;
 • aktivnosti edukacije djelatnika vezanih uz usvajanje tehnologija financiranih projektom;
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta
 • aktivnosti promocije i marketinga infrastrukture u funkciji destinacije

Neobavezne aktivnosti povezane s obaveznim aktivnostima – sve Grupe u Pozivu:

 • građenje i opremanje popratnih sadržaja javne turističke infrastrukture (turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih usluga i ostalih popratnih sadržaja za posjetitelje)
 • pristupačnost infrastrukture posjetiteljima (građenje parkirališta, privezišta/pristaništa i sl.);
 • aktivnosti uređenja parkovnih i zelenih površina povezanih s javnom turističkom infrastrukturom;
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta;
 • izrada studijske i projektno-tehničke dokumentacije.

Iznos sufinanciranja je 100% prihvatljivih troškova za projekte koji ne sadrže državnu potporu, dok je za ulaganja u projekte koji sadrže državnu potporu intenzitet u skladu s pravilima za dodjelu državnih potpora sukladno Programu dodjele potpora.

Prijave se zaprimaju do 03. veljače 2023.

Ukoliko tražite cjelovitu i kvalitetnu uslugu koja uključuje sve korake potrebne za uspješnu prijavu, od analize potencijala za prijavu, pripreme kompletne projektno – tehničke dokumentacije, do same prijave na Poziv, stručni tim Speculuma je tu za Vas.