Predmet Poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ukupna alokacija iznosi 36.165.000 kn, a potpora iznosi između 200.000 i 500.000 kuna. Intenzitet potpore ovisi o statusu prijavitelja i vrsti potpore, te se kreće između 50 – 100%.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća, znanstveno istraživačke institucije.  MSP-ovi i Prepoznati centri projekt provode samostalno, a znanstveno istraživačke institucije u obaveznom partnerstvu s Prepoznatim centrom (popis centara dostupan na: https://hamagbicro.hr/lista-odabranih-prepoznatih-centara/ ).

Svi projektni prijedlozi obavezni su ostvariti doprinos Strategiji pametne specijalizacije 2029. Tematski prioriteti Strategije:

 1. Personalizirana briga o zdravlju
 2. Pametna i čista energija
 3. Pametan i zeleni promet
 4. Sigurnost
 5. Održiva i kružna hrana
 6. Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva
 7. Digitalni proizvodi i platforme

Prihvatljive su aktivnosti na razini tehnološke spremnosti TRL 3 – 4, koje se mogu svrstati u kategoriju industrijskog istraživanja:

 • Izrada prototipa
 • Demonstracija tehničke izvedivosti
 • Analiza tržišta;
 • Izrada studije izvedivosti;
 • Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
 • Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva
 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Prihvatljive kategorije troškova uključuju:

 • Troškovi osoblja
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi savjetodavnih usluga podrške Prepoznatih centara u upravljanju inovacijskim ciklusom
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta
 • Troškovi vanjskih usluga analize tržišta, izrada studije izvedivosti, izrade studije ili plana za komercijalizaciju te troškovi provjere i zaštite intelektualnog vlasništva

 

Stručni tim Speculuma stoji Vam na raspolaganju s ciljem uspješne prijave na Poziv.