Predmet Poziva: poticanje proizvodnih ulaganja, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja OIE i smanjenju emisija.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, te srednje kapitaliziranim poduzećima do 3.000 zaposlenih, iz energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi su prijavitelji iz slijedećih djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija:

 • 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
 • 11 Proizvodnja pića
 • 13 Proizvodnja tekstila
 • 14 Proizvodnja odjeće
 • 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
 • 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
 • 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
 • 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
 • 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka
 • 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
 • 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
 • 24 Proizvodnja metala
 • 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
 • 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
 • 31 Proizvodnja namještaja

Ukupna alokacija iznosi 1.900.000.000 kuna, a iznosi potpore su:

 • Za mala i srednja poduzeća: 750.000 – 7.500.000 kuna
 • Za srednje kapitalizirana poduzeća: 2.000.000 – 35.000.000 kuna

Intenziteti potpore kreću se između 35% – 80% ovisno o vrsti potpore, lokaciji ulaganja i veličini poduzetnika.

Najviša ukupna vrijednost projekta (zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova) ne može biti viša od 10 milijuna eura, bez PDV-a.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
 • Provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • Izrada tehničke dokumentacije

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava odgođen je na 19. prosinca 2022.

Ukoliko ste MSP ili srednje kapitalizirano poduzeće iz domene energetski intenzivnih industrija, planirate ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, te tražite cjelovitu i kvalitetnu uslugu koja uključuje sve korake potrebne za uspješnu prijavu, od analize potencijala za prijavu, pripreme kompletne projektno – tehničke dokumentacije, do same prijave na Poziv, stručni tim Speculuma je tu za Vas.

 

Obratite nam se s povjerenjem.