Cilj bespovratnih potpora za digitalizaciju poslovanja je omogućiti digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Ukupna alokacija iznosi 206.000.000 kn, a potpora iznosi između 150.000 i 750.000 kn.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća s minimalno 3 zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u 2021 godini.

Intenzitet potpore:

  • do 70% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S I. skupina razvijenosti
  • do 65% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S II. skupina razvijenosti
  • do 60% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S III. skupina razvijenosti
  • do 55% za prijavitelje sa sjedištem JP(R)S IV. skupina razvijenosti

Prihvatljive potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva u skladu su s de minimis Uredbom.

 

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz:

  • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje
  • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja
  • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.

Krajnji rok predaje projektnih prijedloga je 12.08.2022. u 11.00 sati.

Stručni tim Speculuma stoji Vam na raspolaganju za pripremu projektnih prijedloga koji za cilj imaju uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje.

Obratite nam se s povjerenjem.