Predmet Poziva je oticanje investicija novoosnovanih MSP-ova s projektima čija je tehnološka zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8).

Ukupna alokacija iznosi 141.700.000 kn, a potpora iznosi između 200.000 i 1.000.000 kuna. Intenzitet potpore je 85%.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala ili srednja poduzeća osnovana najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga.

Prihvatljive su aktivnosti namijenjene razvoju inovacija u pred komercijalnoj fazi:

  • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.),
  • osposobljavanje o spremnosti za investicije
  • Usporedno s financiranjem, korisnici su obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke (kao što su upravljanje rizikom, strateško razmišljanje, sposobnost suočavanja s izazovima i zahtjevima različite prirode, vještine povezane s poslovnim planiranjem, planiranjem ljudskih resursa, potreba financiranja i sl.) u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije.

Prihvatljive kategorije troškova uključuju:

 

  • Nabavu instrumenata i opreme neophodnih za provedbu projekta,
  • Plaće osoblja zaposlenog kos Prijavitelja,
  • Amortizacija instrumenata, opreme i zgrada
  • Troškove vanjskih usluga (savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije, troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva), troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata, itd.)

 

Stručni tim Speculuma stoji Vam na raspolaganju s ciljem uspješne prijave na Poziv.

Obratite nam se s povjerenjem. Jer mi smo tu zbog Vas.