NAZIV PROJEKTA

Inovativno rješenje E-burza

 OPIS PROJEKTA

Tvrtka Speculum  d.o.o. potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava dana 26.05.2020. U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. – Inovacije u S3 područjima, KK.03.2.2.06; poduzeću Speculum d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva za provedbu projekta „Inovativno rješenje E-burza.“ Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 Nabavom moderne opreme, uspostavom novog odjela Upravljanja portalom E-burza energetske obnove te implementacijom modela kontrolinga tvrtka će inovirati organizaciju poslovanja i poslovne procese što će rezultirati povećanjem prihoda, broja zaposlenika i jačanjem konkurentnosti tvrtke na međunarodnom tržištu.

Projekt obuhvaća sljedeće elemente:

E1 Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili točke 2.

E2 Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E3 Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga,

E4 Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

E5 Upravljanje projektom

E6 Promidžba i vidljivost

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta: Poboljšati inovativnost malih i srednjih poduzetnika.

 

Uspješnom provedbom projekta za Speculum d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih pokazatelja:

A1R1 Osigurana visoka razina učinkovitosti inovativnog procesa i organizacijske strukture kroz ulaganje u tehnološki naprednu opremu

A2R1 Uspostavljena nova organizacijska struktura poduzeća Speculum

A3R1 Implementiran inovativan proces kontrolinga u poduzeće Speculum

A4R1 Provedene kampanje za promociju, pripremljena dokumentacija za sljedeći val komercijalizacija

A5R1 Pripremljena dokumentacija za Poziv, izvršene usluge revizije

A6R1 Zainteresirana javnost informirana o projektu, izrađeni promo materijali

              

Ukupna vrijednost projekta:

2.249.821,24 kn

Bespovratna sredstva:

1.142.750,48 kn

Ulaganje Korisnika: 1.107.070,76 kuna

 

Razdoblje provedbe projekta:

10.03.2020. – 10.03.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Jozo Bevanda, direktor

E-mail: Jozo.bevanda@speculum.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr