SPECULUM d.o.o. je jedinstvena tvrtka na domaćem tržištu koja pruža i konzalting i inženjering usluge, usmjerene realizaciji razvojnih i infrastrukturnih projekata, najčešće po principu ključ u ruke. Svojim klijentima nudimo široku lepezu intelektualnih usluga iz domene poslovnog savjetovanja, projektnog financiranja, pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova ali i inženjering usluge kao što su projektiranje i stručni nadzor, te provedba projekata iz domene energetske učinkovitosti. Prateći profesionalne i poslovne trendove, tvrtka Speculum neprekidno ulaže u unaprjeđenje poslovnih i radnih procesa, osiguravanje kvalitetnih radnih uvjeta za svoje djelatnike, te zadovoljstvo i sigurnost klijenata.

Predviđajući da će postepeno doći do povećanja trenda rada od kuće, tvrtka Speculum se na vrijeme odlučila unaprijediti vlastitu informatičku infrastrukturu i 2018. g. smo uspješno prijavili projekt „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti društva Speculum kroz IKT“. Projekt je proveden u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije IKT-2, inačica 1, a sufinancirala ga je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom se unaprijeđuje 9 poslovnih procesa unutar tvrtke Speculum, i to: Upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, prodaja, strateško planiranje, upravljanje rizicima, te upravljanje uslugama projektiranja i nadzora. Ciljne skupine su svi zaposlenici, svi postojeći klijenti i naručitelji i izvoditelji građevinskih radova.

Elementi projekta:

Aktivnost 1. Nabava i implementacija novih softverskih rješenja, tehnologije oblaka i edukacija djelatnika
Aktivnost 2. Nabava potrebne računalne opreme
Aktivnost 3. Upravljanje projektom
Aktivnost 4. Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Opći cilj projekta je nabavkom novih softverskih rješenja prema BIM metodologiji, prateće opreme i opreme za telekomunikaciju (IKT) unaprijediti, povećati učinkovitost i konkuretnost usluga, ojačati Speculum-ovu tržišnu poziciju, te povećati njegovu konkurentnost i učinkovitost poslovanja.

Specifični cilj projekta je povećati učinkovitost projektiranja i potaknuti daljnji rast prihoda kroz uvođenje integriranog informacijsko komunikacijskog rješenja u poslovne procese Speculuma, te nabava računalne i komunikacijske opreme koja je nužna za punu funkcionalnost novog poslovnog sustava.

Rezultati projekta:

• Uvođenje novih softverskih rješenja prema BIM metodologiji i nabava prateće računalne opreme
• Zaposlenici educirani za korištenje nabavljenog softvera
• Nabavljena i implementirana računalna oprema
• Uspješno pripremljena projektna dokumentacija i uspješno proveden projekt
• Javnost informirana o provedbi projekta

Razdoblje provedbe projekta: od 01.01.2020. godine do 01.02.2021. godine

Ukupna vrijednost projekta je 725.442,50 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 377.230,10 HRK.

Više informacija:
+385 1 77 71 473
info@speculum.hr
www.speculum.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke SPECULUM d.o.o.