Inovativno rješenje E-burza

 

Tvrtka Speculum d.o.o. provodi projekt „Inovativno rješenje E-burza“ – KK.03.2.2.06.0048. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020., natječaja „Inovacije u S3 područjima”, te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

OPIS PROJEKTA

Projektom ukupne vrijednosti 2.249.821,24 HRK kroz aktivnosti nabave moderne opreme i uspostavom novog odjela Upravljanja portalom E-burza energetske obnove kao i implementacijom modela kontrolinga ostvarit će se inoviranje organizacije poslovanja i poslovnih procesa što će rezultirati povećanjem prihoda, brojem zaposlenika i jačanjem konkurentnosti tvrtke na međunarodnom tržištu.

Implementacijom inovativnih e-rješenja u segmentu energetske obnove predviđa se nastanak potpuno novog tržišta usluga koje će utjecati na učinkovitost i kvalitetu postojećeg sektora energetske obnove kao i povećanja učinkovitosti resursa.

Komercijalizacija usluge E-burze energetske obnove predstavlja inovativan i efikasan alat koji tržištu omogućava transparentno, jednostavno i učinkovito povezivanje tržišta ponude i potražnje u energetskoj obnovi, koristeći prednosti modernih informatičkih tehnologija. U svrhu postizanja pune komercijalizacije usluge potrebno je provesti inovaciju procesa i inovaciju organizacije u poduzeću Speculum d.o.o. kako bi se postiglo željeno stanje i internacionalizacija na ciljanim tržištima. Konačan rezultat projekta je izrađen funkcionalan inovativan internetski portal namijenjen kreiranju tržišta, standardizaciji i zbližavanju ponude i potražnje u domeni energetske obnove. Ciljane skupine čine vlasnici kuća, suvlasnici zgrada, upravitelji, projektanti, financijski sektor, izvođači, proizvođači materijale, zaposlenici partneri tvrtke te šira zajednica.

Provedbom projektnog prijedloga otvorit će se mogućnost suradnje s domaćim i inozemnim partnerima i klijentima te će se doprinijeti prodoru i jačanju poslovanja poduzeća, a time i jačanju položaja RH na međunarodnom tržištu u budućim razdobljima.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je podići konkurentnost poslovanja tvrtke Speculum d.o.o. kroz komercijalizaciju inovativnog rješenja E-burza za kreiranju tržišta, standardizacija i zbližavanju ponude i potražnje u domeni energetske obnove, ulaganje u inovativnost poslovnih procesa i organizaciju poslovanja te otvaranje novih radnih mjesta.

 

PROJEKT OBUHVAĆA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

 1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)
 2. Inovacija organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)
 3. Inovacija procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014)
 4. Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)
 5. Upravljanje projektom
 6. Promidžba i vidljivost

 

USPJEŠNOM PROVEDBOM PROJEKTA OMOGUĆIT ĆE SE POSTIZANJE SLJEDEĆIH REZULTATA:

 1. osigurana visoka razina učinkovitosti inovativnog procesa i organizacijske strukture kroz ulaganje u tehnološki naprednu opremu
 2. uspostavljena nova organizacijska struktura poduzeća Speculum d.o.o.
 3. implementiran inovativan proces kontrolinga u poduzeće Speculum d.o.o.
 4. provedene kampanje za promociju (2 online promocije na društvenim mrežama i izrađena strategija nastupa na inozemnim tržištima), pripremljena dokumentacija za sljedeći val komercijalizacija
 5. zainteresirana javnost informirana o projektu, izrađeni promo materijali
 6. izvršene usluge revizije, izrađen set prijavnih obrazaca za poziv

 

Ukupna vrijednost projekta:

2.249.821,24 HRK

Bespovratna sredstva:

1.142.750,48 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Razdoblje provedbe Projekta je od 10.03.2020. do 10.03.2022.godine.

Kontakt osoba za više informacija:

Robert Stojković, direktor

E-mail: robert.stojkovic@speculum.hr

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost tvrtke Speculum d.o.o.