Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv za pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

Svrha Poziva jest povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Ukupno raspoloživa sredstva: 30.000.000,00 HRK

Visina potpore: 20.000 HRK – 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Natječaj objavilo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Otvoreno do: 29.06.2020