Zahvaljujući neočekivano velikom interesu za prijavu na natječaj “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije“, popularno znan kao „IKT natječaj“, Ministarstvo je poništilo prethodni Poziv i najavilo novi datum otvaranja, ali ovaj puta sa znatno većim sredstvima.

Svrha ovog Poziva jest poticati MSP-ove na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Stoga, prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća, čija se veličina utvrđuje sukladno Prilogu I Uredbe 651/2014.

Ukupno raspoloživa sredstva:
53.200.000 HRK

Visina potpore:
do 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore:
85%

Natječaj objavljuje:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Otvoreno do:
29.06.2020.