Projekt „Istraživanje i razvoj E-burze energetske obnove u zgradarstvu i industriji“ koji provodi poduzeće „SPECULUM d.o.o.“ sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Projektom se razvija E-burza energetske obnove te se razvija internet portal namijenjen kreiranju tržišta, standardizaciji i zbližavanju ponude i potražnje u domeni energetske obnove. Takav portal predstavlja jedinstveni koncept, prvenstveno zbog toga što uključuje i obrađuje razne aspekte ove složene tematike, ali i direktno pomaže u stvaranju tržišta i realizaciji uspješnih projekata, povezujući interese ponude i potražnje u zajednički interes koji u konačnici pogoduje cijelom tržištu i gospodarstvu općenito.

Stvaranjem internetske platforme pod nazivom E-burza energetske obnove planira se povećati broj uspješno provedenih projekata iz područja energetske obnove koji neće ovisiti samo o dostupnim bespovrantim poticajima i postojećim modelima financiranja, već će se oslanjati i na druge, inovativne financijske i tehnološke modele kako bi takvi projekti bili zanimljivi za sve uključene strane.

Preduvjet izrade E-burze je analizira domaćeg i inozemnog tržišta energetske obnove u zgradarstvu i industriji, definiranje probleme i situacija koje stvaraju negativno okruženje pri ostvarivanju takvih projekata i predlaganje učinkovitih alata za njihovo uklanjanje.

U cjelokupnoj provedbi projektnih aktivnosti sudjelovat će i partner na projektu – Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Razdoblje provedbe projekta je od 01. ožujka 2018. do 31. kolovoza 2019. godine.

Projekt je podijeljen u sljedeće elemente:

Element 1 – Aktivnosti istraživanja i razvoja

Element 2 – Aktivnosti ospežnog širenja znanja

Element V – Promidžba i vidljivost

Element PM – Upravljanje projektom i administracija

Opći cilj projekta: Podići konkurentnost, modernizirati i diverzificirati hrvatsko gosp. kroz poboljšanje suradnje poslovnog sektora s institucijama za IRI, kroz jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz razvoj novih proizvoda te kroz otvaranje novih radnih mjesta.

Specifični cilj projekta: Podići konkurentnost poslovanja tvrtke Speculum kroz ulaganje u IRI novog proizvoda, zaštitu intelektualnog vlasništva, komercijalizaciju razvijenog proizvoda te otvaranje novih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta je 1.477.238,83 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 887.557,00 HRK.

Više informacija:

Telefon: +385 1 777 1473
Telefaks: +385 1 777 8161
jozo.bevanda@speculum.hr
www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779