Tvrtka Tehnix d.o.o započela je provedbu projekta ”Razvoj TEHNIX pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada” koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. te se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.  Projekt je pripremila tvrtka Speculum d.o.o. te ga uspješno aplicirala na natječaj ”Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”. Ukupna vrijednost projekta je 20.501.501,39 kn dok bespovratna sredstva iznose 10.059.596,77 kn.

Projekt uključuje industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj (primijenjeno istraživanje) u trajanju od 36 mjeseci, kroz koje će djelatnici tvrtke TEHNIX d.o.o. prema provedbenom planu provoditi kolaborativni projekt sa ZIO Partnera FKIT SuZG. Očekivani rezultat aktivnosti predmetnog projekta je proizvod koji predstavlja tehnološku inovaciju na makroregionalnoj razini, a predviđene su najmanje 3 prijave zaštite intelektualnog vlasništva i doprinos konkurentnosti S3 područja TPP 2. „Energija i održivi okoliš.”

Podršku provedbi projekta i postupaka javnih nabava u projektu također pruža tvrtka Speculum d.o.o. te se očekuje povlačenje više od 99% ugovorenih bespovratnih sredstava za tvrtku Tehnix d.o.o. i FKIT.

15.3.2018. potpisan je tripartitni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Korisnika – tvrtke Tehnix d.o.o. i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu te Posredničkih tijela – HAMAG-BICRO i MGPO-a.  Održan je kick off sastanak projektnih partnera i voditelja projekta u tvrtci Tehnix gdje su definirane početne aktivnosti, okvir za provedbu, obveze prema ugovornim tijelima, mehanizmi realizacije projekta te rezultati pojedinih aktivnosti.

Na sastanku su sudjelovali (sa lijeva na desno):  Bruno Zelić (FKIT), Marija Vuković Domanovac (FKIT), Đuro Horvat (Tehnix), Jasmina Juras Krnjak (Tehnix), Aleksandra Mikić (Speculum), Ivan Kermeci (Speculum), Jozo Bevanda (Speculum).