Speculum i Građevinski fakultet Zagreb razvili su E-burzu energetske obnove u zgradarstvu i industriji

Tvrtka Speculum upravo su dovršila provedbu projekta razvoja prve hrvatske E-burze energetske obnove, namijenjene zbližavanju ponude i potražnje u domeni energetske obnove u zgradarstvu i industriji. Portal E-burza energetske obnove predstavlja jedinstvenu platformu koja odgovara na najčešće postavljena pitanja u energetskoj obnovi te pruža zanimljive informacije sve uključene dionike. Opći cilj projekta je podizanje konkurentnosti, modernizacija i diversifikacija hrvatskog gospodarstva kroz poboljšanje suradnje poslovnog sektora s institucijama za IRI, kroz jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te kroz razvoj novih proizvoda i otvaranje radnih mjesta.

Stvaranjem te internetske platforme planira se povećati broj uspješno provedenih projekata iz područja energetske obnove, koji neće ovisiti samo o dostupnim bespovratnim poticajima i postojećim modelima financiranja, već će se oslanjati i na druge, inovativne financijske i tehnološke modele kako bi takvi projekti bili zanimljivi za sve uključene strane. Jedna od prednosti ovog portala jest što analizira i tipizira najčešće probleme koji se javljaju u procesu energetske obnove te za njih predlaže praktična tipska rješenja, ali i na druge načine obrađuje razne aspekte ove složene tematike.

Sve na jednom mjestu

Portal E-burza energetske obnove na jednom mjestu okuplja renomirane ponuđače i izvođače radova, inženjerske i konzultantske usluge, bankarski sektor te osiguranja, dok sa druge strane, zainteresirane zgrade i industrijski pogoni mogu opisati svoje probleme i želje u energetskoj obnovi, te u konačnici – zatražiti ponudu. Ovakva platforma omogućuje standardizaciju i oblikovanje tržišta energetske obnove, što u konačnici vodi ka većem broju uspješno realiziranih projekata. Obrada te realizaciji uspješnih projekata, povezujući interese ponude i potražnje u zajednički interes koji u konačnici pogoduje cijelom tržištu i gospodarstvu općenito.

Uspješna provedba projekta dovela je do sljedećih rezultata:

  • Definirana domena energetske obnove
  • Definirani socio-ekonomski i zakonodavni aspekti energetske obnove
  • Razvijena E-burza i izrađen internet portal energetske obnove
  • Podnesen zahtjev za zaštitu intelektualnog vlasništva (zaštita žiga – „trademark“)
  • Istraženi i razvijeni građevinski aspekti energetske obnove
  • Donesene završne ocjene etapa industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja te projekta istraživanja i razvoja u cjelini
  • Široki krug javnosti i ciljana skupina proizvoda informirani o provedbi projekta i njegovim rezultatima te je iskazana vidljivost projekta

Financiranje EFRR

Projekt je obuhvaćao i kolaborativno istraživanje i razvoj s partnerskom institucijom – Građevinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a provodio se od 1. ožujka 2018. do kraja kolovoza ove godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.477.238,83 kn, od čega EU sufinanciranje iznosi 887.557 kn. Projekt se realizirao u okviru Trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja”, sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tvrtka Speculum d.o.o. je jedinstvena tvrtka na domaćem tržištu koja pruža i konzalting i inženjering usluge usmjerene realizaciji razvojnih projekata, najčešće po principu ključ u ruke. Svojim klijentima nudi široku lepezu intelektualnih usluga iz domene poslovnog savjetovanja, projektnog financiranja, sufinanciranja iz EU fondova ali i inženjering usluge kao što su projektiranje i stručni nadzor, provedba projekata energetske učinkovitosti i tome sl. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke SPECULUM d.o.o.

Za više informacija:

Telefon: +385 1 777 1473

Telefaks: +385 1 777 8161

jozo.bevanda@speculum.hr